İlköğretim Okulları için 6-7-8 Sınıf Seçmeli Bilgisayar

                                      

ÖRNEK SAYFALARI GÖRMEK İÇİN... TIKLAYINIZ!...

 

İndex

ÜNİTE 1 ................................................................................................................ 7

BİLGİSAYAR VE KULLANIM  ALANLARI ...................................................................................................... 7

 A.BİLGİSAYARIN TANIMI ............................................................................................................................... 8

 B. BİLGİSAYARIN TARİHSEL GELİŞİMİ ........................................................................................................... 8

C. BİLGİSAYARIN KULLANIM  ALANLARI ........................................................................................................ 11

Ç. BİLGİSAYARIN TEMEL ÖĞELERİ  .............................................................................................................. 11

SORULAR ........................................................................................................................................................ 12 

ÜNİTE 2  ............................................................................................................... 13

BİLGİSAYAR İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE BİLGİSAYAR BİRİMLRİNİN KULLANIMI  ............. ...........13

A.AÇMA KAPAMA DÜĞMELERİ ................................................................................................................. 14

B.FARE (MOUSE) VE  KULLANIMI .............................................................................................................. 14

C. KLÂVYE (KEYBOARD) VE KULLANIMI ................................................................................................... 16

Ç. EKRAN (MONITOR)  .................................................................................................................................. 19

D. KASA VE SİSTEM BİRİMLERİ  ................................................................................................................. 19

1. Güç kaynağI (Power Supply) .......................................................................................................... 20

2. Bağlantı noktaları (port)............................................................................................................... 20

3. MerkezÎ İşlem Bİrİmİ ( CPU ) .............................................................................................................. 20

4.HafIza (BELLEK) Bİrİmlerİ (RAM, ROM) ........................................................................................... 22

A.Ana Bellek ............................................................................................................................................... 22

b. YardImcI BELLEK ................................................................................................................................... 22

C. BELLEK ÖLÇÜ BİRİMLERİ ....................................................................................................................... 22

5.HARD DİSKLER ............................................................................................................................................ 23

E. DİSKET VE KULLANIMI ............................................................................................................................. 24

F. YAZICI (PRINTER) ...................................................................................................................................... 25

1. NOKTA VURUŞLU YAZICILAR (DOT MATRIX)  ..................................................................................... 25

2. MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ (INK - JET ) YAZICILAR ........................................................................... 26

3. LÂZER YAZICILAR (LASER PRINTERS)  ................................................................................................. 26

G.KABLOLARIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR  .................................... 27

H. PRİZ VE EKRAN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR.................................. 28

I. AÇMA KAPAMA DÜĞMESİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR......... 28

İ. PROGRAM KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR........................................... 28

SORULAR......................................................................................................................................................... 29 

ÜNİTE 3. WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ.................................................................... 31

A. BAŞLANGIÇ................................................................................................................................................. 31

1. BİLGİSAYARDA İLK ADIM......................................................................................................................... 31

a. BİLGİSAYARI ÇALIŞTIRMA....................................................................................................................... 31

b. BİLGİSAYARI DÜZGÜN ŞEKİLDE KAPATMA......................................................................................... 32

c. BİLGİSAYARI TEKRAR ÇALIŞTIRMA....................................................................................................... 33

d. BİLGİSAYARIN TEMEL SİSTEM BİLGİSİ................................................................................................. 33

e. BİLGİSAYAR MASA ÜSTÜ EKRANI ORTAMI.......................................................................................... 33

f. DİSKET BİÇİMLENDİRME........................................................................................................................... 35

BİLGİSAYARINIZDA NELER OLDUĞUNU GÖRMEK ..................................................................................... 36

g. GEREKLİ YARDIM FONKSİYONLARINI KULLANMA............................................................................. 37

B. MASAÜSTÜ GÖRÜNTÜSÜNÜN YAPILANDIRILMASI............................................................................ 39

1. SİMGELERLE ÇALIŞMA............................................................................................................................. 39

a. MASAÜSTÜ EKRANI SİMGELERİNİ SEÇME VE TAŞIMA...................................................................... 39

b. TEMEL MASAÜSTÜ EKRANI SİMGELERİNİ TANITMA......................................................................... 39

c. KISAYOL SİMGESİ YA DA MASAÜSTÜ EKRANI MÖNÜSÜ OLUŞTURMA......................................... 41

KISAYOL YARATMAK....................................................................................................................................... 42

2. PENCERELERLE ÇALIŞMA....................................................................................................................... 43

a. ARAÇ ÇUBUKLARI..................................................................................................................................... 44

b. BİR UYGULAMA PENCERESİNİN BÖLÜMLERİ..................................................................................... 44

c. MASAÜSTÜ EKRANINDAKİ PENCERELERİ TAŞIMA ............................................................................ 44 

d. UYGULAMA PENCERESİNİ BOYUTLANDIRMA..................................................................................... 45

e. UYGULAMA PENCERESİNİ AÇMA KAPAMA......................................................................................... 45

f. AÇIK PENCERELER ARASINDA HAREKET EDEBİLME.......................................................................... 45

C. BASİT DÜZENLEMELER YAPMA............................................................................................................. 45

a. METİN DÜZENLEME UYGULAMASINI BAŞLATMA VE DOSYA OLUŞTURMA................................. 46

b. DOSYAYI DİZİNE KAYDETME.................................................................................................................... 47

c. DOSYAYI DİSKETE KAYDETME................................................................................................................ 47

d. KELİME İŞLEMCİSİNİ KAPATMA............................................................................................................. 47

D. DOSYALARI DÜZENLEME......................................................................................................................... 48

1. DİZİNLER VE DOSYALAR........................................................................................................................... 48

a. TEMEL DİZİN YAPISI.................................................................................................................................. 48

b. DİZİN VE ALT DİZİN OLUŞTURMA........................................................................................................... 49

c. DİZİN ÖZELLİKLERİ.................................................................................................................................... 49

d.DOSYA ÇEŞİTLERİ....................................................................................................................................... 49

e. DOSYA ÖZELLİKLERİ................................................................................................................................. 52

f. DOSYA VE DİZİNLERİ YENİDEN İSİMLENDİRME..................................................................................... 53

2. DOSYA İŞLEMLERİ .................................................................................................................................... 53

a. DOSYA SEÇME............................................................................................................................................ 53

b. KOPYALAYIP YAPIŞTIRMA...................................................................................................................... 54

c. VERİLERİ FARKLI KAYIT ORTAMINA KOPYALAMA............................................................................. 54

d. DOSYA SİLME............................................................................................................................................. 55

e. SEÇİLMİŞ OLAN DİZİNLERİ SİLME.......................................................................................................... 55

3. ARAMA......................................................................................................................................................... 56

a. ARA KOMUTUNU KULLANMA................................................................................................................. 56

b. GELİŞMİŞ ARAMA...................................................................................................................................... 57

4. Programları BaşlatmaK veya kapatmak........................................................................................ 59

5. GÖREV ÇUBUĞU ........................................................................................................................................ 59

6. KLAVYE  VE FONKSİYONLARI.................................................................................................................. 60

7. FARE AYARLARI......................................................................................................................................... 60

8. ÇALIŞTIR ..................................................................................................................................................... 61

9. SABIT DISK ILE YAPILABILECEK IŞLEMLER......................................................................................... 62

10. DISK TAMIRCISI (SCANDISK).................................................................................................................. 63

11. DISK BIRLEŞTIRICI (DEFRAG)................................................................................................................ 64

12. DISK TEMIZLEME (GEREKSIZ DOSYALARI SILME)............................................................................ 64

13. AĞ KURULUMU ........................................................................................................................................ 65

SORULAR......................................................................................................................................................... 67 

Ünite 4............................................................................................................... 69

BİLGİSAYARDA RESİM YAPMAK................................................................................................................. 69

1- PAINT RESİM  PROGRAMI....................................................................................................................... 69

A- DOSYA  MÖNÜSÜ...................................................................................................................................... 71

B- ARAÇ KUTUSU........................................................................................................................................... 72

C- RENK KUTUSU............................................................................................................................................ 72

D- DÜZEN MÖNÜSÜ  ...................................................................................................................................... 73

E- GÖRÜNÜM  MÖNÜSÜ............................................................................................................................... 73

F- RESİM  MÖNÜSÜ........................................................................................................................................ 74

G- SEÇENEKLER MÖNÜSÜ........................................................................................................................... 74

2- FAREYİ KULLANARAK ŞEKİL ÇİZME...................................................................................................... 75

3- RENK SEÇMEK VE BOYAMAK................................................................................................................. 76

4- RESİMLERE METİN YERLEŞTİRME İŞLEMİ........................................................................................... 77

5- FAREYİ KULLANARAK SİLME.................................................................................................................. 80

6- RESİM ÇALIŞMASINI KAYDETMEK ........................................................................................................ 80

7- RESİM ÇALIŞMASI YAZDIRMAK ............................................................................................................. 80

8- ÇALIŞILAN RESİM ALANINA DOSYADAN RESİM  EKLEMEK ............................................................ 80

9- RESİMLERİ  MASAÜSTÜ ARTALANI OLARAK KULLANMAK ............................................................ 80

SORULAR......................................................................................................................................................... 81 

ünite 5 ............................................................................................................... 82

MICROSOFT WORD ...................................................................................................................................... 82

A. WORD PROGRAMINI BAŞLATMAK........................................................................................................ 82

B. ÇALIŞMA ALANINDA GEZİNMEK............................................................................................................ 83

C. BİR BELGEYİ KAYDETMEK....................................................................................................................... 87

D. BİR BELGEYİ KAPATMAK........................................................................................................................ 88

E. YENİ BİR BELGE YARATMAK................................................................................................................... 89

F. BİR BELGEYİ AÇMAK................................................................................................................................ 89

G. DEĞİŞİKLİKLERİ GERİ ALMAK VE YENİDEN YAPMAK........................................................................ 93

H-BİR METNİ TAŞIMA.................................................................................................................................... 95

I- METNİ BULMAK.......................................................................................................................................... 96

İ. YAZI TİPİ AYARLARINI BELİRLEMEK....................................................................................................... 97

J. MADDE İMİ VEYA NUMARA EKLEME................................................................................................... 104

K. SAYFA YAPISI AYARLARI....................................................................................................................... 105

L. SÜTUN EKLEMEK..................................................................................................................................... 106

M. Üstbilgiler Ve Altbilgiler ........................................................................................................... 107

N. Tablo YaratmaK ................................................................................................................................ 109

O. BELGE İÇİNDE RESİMLERLE ÇALIŞMAK ........................................................................................... 114

Ö. WORDART EKLEMEK ............................................................................................................................ 116

P. BELGEYİ YAZDIRMAK  ........................................................................................................................... 118

SORULAR  ..................................................................................................................................................... 119

 

ünite 6.............................................................................................................. 121

MICROSOFT EXCEL .................................................................................................................................... 121

1- EXCEL PROGRAMINDA ÇALIŞMAK..................................................................................................... 121

A. EXCEL PROGRAMINI BAŞLATMAK............................................................................................................ 121

B. ÇALIŞMA SAYFASINDA GEZİNMEK...................................................................................................... 122

C. ÇALIŞMA SAYFASI ALANINI TANIMAK................................................................................................ 123

D. VERİ GİRMEK............................................................................................................................................ 124

E. HÜCRELERİ SEÇMEK............................................................................................................................... 125

F. MÖNÜLERLE ÇALIŞMAK........................................................................................................................ 126

G. FARENİN KISAYOL MÖNÜSÜNÜ KULLANMAK.................................................................................. 127

H. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA ÇALIŞMAK....................................................................................................... 127

I. EXCEL’DEN ÇIKMAK................................................................................................................................. 129

2- ÇALIŞMA SAYFALARI İLE ÇALIŞMAK.................................................................................................. 131

A. ÇALIŞMA KİTABINI KAYDETMEK.......................................................................................................... 131

B. YENİ BİR ÇALIŞMA KİTABI YARATMAK............................................................................................... 132

C. BİR ÇALIŞMA KİTABINI AÇMAK............................................................................................................ 132

D. BİR ÇALIŞMA SAYFASINDAN DİĞERİNE GEÇMEK............................................................................ 134

E. ÇALIŞMA SAYFALARINI ADLANDIRMAK............................................................................................. 135

F. BİR ÇALIŞMA SAYFASI EKLEMEK........................................................................................................ 136

G. BİR ÇALIŞMA SAYFASINI SİLMEK........................................................................................................ 137

H. BELİRLİ BİR HÜCREYE GİTMEK............................................................................................................ 138

3- VERİLERLE ÇALIŞMAK............................................................................................................................ 139

A. VERİLERİ DÜZENLEMEK......................................................................................................................... 139

B. VERİLERİN ÜZERİNE YAZMAK VE SİLMEK.......................................................................................... 140

C. DEĞİŞİKLİKLERİ GERİ ALMAK VE YİNELEMEK.................................................................................. 141

D. HÜCRE EKLEMEK.................................................................................................................................... 142

E. HÜCRE SİLMEK......................................................................................................................................... 143

F. SATIR VE SÜTUN EKLEMEK................................................................................................................... 144

G. SATIR VE SÜTUNLARI SİLMEK.............................................................................................................. 146

H. VERİYİ TAŞIMAK....................................................................................................................................... 147

I. VERİYİ BULMAK......................................................................................................................................... 148

İ. BİR VERİ LİSTESİNİ SIRALAMAK............................................................................................................. 149

J. VERİ LİSTESİNİ SÜZMEK.......................................................................................................................... 150

K. VERİYİ DEĞİŞTİRMEK.............................................................................................................................. 151

L  HÜCRE  AÇIKLAMALARI EKLEMEK...................................................................................................... 152

4- VERİLERE STİL UYGULAMAK................................................................................................................ 153

A. SAYISAL VERİLERE STİL UYGULAMAK............................................................................................... 153

B. SAYI BİÇİMLERİNİ KULLANMAK........................................................................................................... 154

C. PARA BİÇİMLERİNİ KULLANMAK......................................................................................................... 155

D. TARİH BİÇİMLERİNİ UYGULAMAK........................................................................................................ 156

E. METİN BİÇİMLERİNİ KULLANMAK........................................................................................................ 157

F. HİZALAMAYI DEĞİŞTİRMEK................................................................................................................... 159

G. HÜCREDE BİRLEŞTİR VE ORTALA ÖZELLİĞİ .................................................................................... 160

H. KENARLIKLARI DEĞİŞTİRMEK.............................................................................................................. 161

I. YAZI TİPİ AYARLARINI BELİRLEMEK..................................................................................................... 162

İ. HÜCRELERİ RENKLENDİRMEK............................................................................................................... 163

J. HÜCRELERDEKİ VERİNİN HİZALANMASINI DEĞİŞTİRMEK............................................................... 164

K. SATIR YÜKSEKLİĞİNİ DEĞİŞTİRMEK.................................................................................................... 165

L. SÜTUN GENİŞLİĞİNİ AYARLAMAK........................................................................................................ 166

 M. SATIR VE SÜTUNLARI GİZLEMEK....................................................................................................... 167

N. BİÇİMLENDİRMEYİ KOPYALAMAK...................................................................................................... 168

O. BİÇİMLENDİRMEYİ TEMİZLEMEK........................................................................................................ 169

5- EXCEL’DE GRAFİK İŞLEMLERİ.............................................................................................................. 170

A. GRAFİK YARATMA.................................................................................................................................. 170

B. GRAFİK TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK........................................................................................................... 173

C. VERİ KAYNAĞI ARALIĞINI DEĞİŞTİRMEK........................................................................................... 174

D. GRAFİK SEÇENEKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK............................................................................................. 175

6- EXCEL’DE YAZDIRMA İŞLEMLERİ......................................................................................................... 176

A. BASKI ÖNİZLEMEYİ  KULLANMAK....................................................................................................... 176

B. YAZDIRMA ALANINI BELİRLEME.......................................................................................................... 177

C. KENAR BOŞLUKLARINI AYARLAMAK................................................................................................. 179

D. SAYFA YÖNLENDİRMESİNİ AYARLAMAK........................................................................................... 180

E. ÇALIŞMA KİTAPLARINI VEYA SAYFALARINI YAZDIRMA.................................................................. 182

SORULAR....................................................................................................................................................... 183 

ÜNİTE 7.............................................................................................................. 184

BİLGİSAYARLA İLETİŞİM............................................................................................................................. 184

A. İLETİŞİM ARACI OLARAK BİLGİSAYAR............................................................................................... 184

B.  İNTERNET................................................................................................................................................. 186
SORULAR ...................................................................................................................................................... 190

SÖZLÜK..............................................................................................................................................................191 KAYNAKÇA.......................................................................................................................................................192